Tato cesta sebepoznání – pobytem ve tmě – se provádí již po tisíciletí v mnoha kulturách, zejména v Japonsku, Indii a Tibetu.

Na své cestě do Nepálu v šedesátých letech se Holger Kalweit (vydal i u nás knihu Dunkel Terapie) seznámil s prastarou tibetskou buddhistickou metodou zvanou „Yangtik“ a tuto metodu rozšířil po Evropě. Hlavní propagátor této metody u nás je PhDr. Andrew Urbiš, který vydal knihu „Terapie tmou“.

Terapie tmou se provádí se v dokonale zatemněné místnosti vybavené veškerým potřebným vybavením, kde klient stráví v naprosté tmě a odhlučněném prostředí nejméně 7 dnů.

Na Slovensku, asi jako první jsme vybudovali u nás v osadě speciálně upravený domek na pobyty v tme. Důležité je, aby byl objekt velmi dobře utěsněn proti světlu a zvuku zvenku. V roce 2015 jsme dokončili zajímavou stavbu ve tvaru Srdce (jako tvarový zářič), který je určený na běžné a též „společné pobyty v tme“, jenž je možné zakusit zřejmě pouze u nás…

Přesněji se nacházíme na hranicích Moravy a Slovenska a domečky jsme stavěli jako zdravé z přírodních materiálů v rámci „Školy přírodního stavitelství„.

Naše osada je v horách, na kopci ve výšce 520m v Bílých Karpatech, 4km od nejbližší vesnice a mezi Myjavou a Hodonínem. V hodně širokém okolí nevedou žádné dálnice ani jiné frekventované silnice, nevede v okolí žádné vysoké napětí a signál mobilních telefonů je u nás dosti slabý. A naše domečky jsou odstíněny od krátkovlnného záření přírodními materiály jako hliněnou omítkou…

Jsme občanské sdružení – spolek  Ekovesnice o.s., kde dobrovolníci z celé Evropy s radostí pomáhali vybudovat experimentální dva domky, kde je plná tma a odhlučnění. Po dohodě je můžeme zapůjčit na vyzkoušení. Veškeré příspěvky – dary na chod a rozvoj našeho sdružení jsou jen doporučené a dobrovolné!

Pomoci nám můžete finančními i hmotnými dary, dobrovolnickou pomocí, účastí kurzů apod.. Staňte se podporovateli naší činnosti. Rádi se věnujeme lidem, kteří rádi podporují naše vaše aktivity. Aktuální sbírka na naše vaše aktivity je hlavně na celoroční dětský přírodní tábor, komunitní centrum a propojující projekt, mapa na www.OázyŽivota.cz (.sk). Na tomto místě použiji citát legendárního zakladatele družstevních záložen, pana Františka Cyrila Kampelíka:  „Co jednomu nemožno, to všem dohromady snadno.“.

Tedy: Nenabízíme žádné služby pro veřejnost, neprovádíme žádné terapie ani jiné léčivé metody, nenabádáme ani k preventivnímu použití tmy! 🙂

U nás pouze umožňujeme pobyt v tme pro studenty života a dobrovolné podporovatele našeho sdružení-spolku !

POZOR… snažíme se býti ohleduplní ke svému okolí a nepoužíváme v osadě žádné chemické nebezpečné látky a odpadní vodou si zaléváme zahrádku. Proto Ti, jenž používáte například anti-koncepci, anti-biotika, chemické šampóny, voňavky, anti-perspiranty nebo stereoidy a jiné hormony, prosím, jděte jinam. U nás je toto vše zakázané ! 

Přečtěte si o našich zajímavých stavbách, prohlédněte si fotky domků a okolí… Případně obsazenost (kalendáře) a popis najdete u všech našich domečků, které jsme vybudovali s radostí a pro většinu dosti netradičně a nejen na „Pobyty v tme“ – označení je TMA, ale dočasně můžete vyzkoušet i náš kruhový slaměnohliněný domek, který v osadě využíváme na cvičení a přes zimu jako zázemí pro dobrovolníky – označení má SVĚTLO.