Budujeme zde v Bílých Karpatech, na hranicích Moravy a Slovenska, v horách na polosamotě soběstačnou osadu s ukázkami efektivního propojení obydlí se zahradou.

 

Snažíme se o ukázky energetické soběstačnosti a to hned několika způsoby. Získávání energie ze slunce a větru. Trombeho stěny, skleníky, fotovoltaické, vzduchové nebo vodní solární panely. Rozdělení na šedivou a černou vodu a tím možné využití odpadní vody na bioplynovou stanici a druhou část na zalévání venkovních vyvýšených záhonů... Rodový statek - výsadba starých a odolnějších odrůd, pěstování, úprava a skladování zeleniny, ovoce a masa. Mazané návrhy zahrad... 

Stavby z přírodních nebo recyklovaných materiálů. Při stavění klademe na první místo ohleduplnost ke krajině a používání tradičně osvědčených přírodních materiálů převážně z místních zdrojů (dřevo jako základní konstrukční prvek; omítky, zdivo či střešní krytina na bázi přírodních surovin; tepelně izolační materiály z plně obnovitelných zdrojů).

 

    

 

 

Pokud se chcete přidat nebo se přijet podívat, informace jsou zde...  Pozemky v okolí jsou. Rádi bychom přitáhli do osady někoho, kdo má zájem se spolupodílet na tvoření komunity směřující tvořivou cestou k všestranému rozvoji osobnosti (rozvíjení různých umění, zručností, pravidelné cvičení Ju-jutsu (nebo jiné bojové umění), Kyusho...).  Hledáme ty jenž chtějí jít cestou soběstačnosti, žít odpovědný život. Každá rodina má soukromou zónu, společné jsou prostory pro zvířata a na cvičení.

 

 

 

Berte prosím na vědomí, že toto je zatím jen vize, představa, jak by se mohl projekt Eko Osady vyvíjet. Zda nebo jakým směrem se bude vyvíjet záleží na všech zůčastněných stranách a vložené energii. Osada vzniká spontálně stejně jako jakákoli jiná vesnice nebo osada V MINULOSTI.