Zajímavost na vyzkoušení – Pyramida – tvarový zářič – Můžeme vám nabídnout relaxační posezení v pyramidě…

Slovo pyro je oheň a slovo amid je střed. Pyramida je tedy zařízení s ohněm uprostřed. Konstruktéři pyramidy byli zasvěcenci – osvícení lidé, se znalostmi sahajícími daleko za hranice Sluneční soustavy ovládající podstatné a základní stavební prvky vesmíru vzniklé z vesmírné hmoty. Tedy živly – oheň, vzduch, vodu a zem, zasazené ve vše objímajícím éteru.
Znali dokonale průběh proudění sil na Zemi a pyramidy logicky projektovali a stavěli na základě těchto znalostí. Skutečnému středu pyramidy se říká zpravidla královská komnata a to proto, že se v ní koncentruje největší množství energie, které jakoby v podobě plamene svíčky stoupá k vrcholu pyramidy.
Toto místo a jeho energie může být využito k mnoha účelům. Dá se tam sušit jakoukoliv hmotu obsahující vodu, nabíjet zdroje schopné pojmout energii, léčit, ostřit nástroje, mumifikovat a konzervovat maso nebo těla lidí.

 

 

Praktické využití pyramidálního efektu

Energie se v pyramidách koncentruje do středu. Hodně odborníků se přiklání k názoru, že pyramidy jsou akumulátory a transformátory kosmické energie. Nyní ponecháme stranou otázku, jak se tato kosmická energie v pyramidě transformuje a zaměříme se více na její využití v praxi. Základem pyramidologie je teorie, že uvnitř pyramidy se koncentruje a transformuje kosmická energie (orgon). Pyramidou přetransformovaná energie se jmenuje „pyrén“. Aby k tomu v pyramidě doopravdy došlo, je nutné, aby vždy jedna strana směřovala k severnímu pólu. Pyramidální efekt jako důsledek působení pyramidální energie můžeme využít v praktickém životě nejrozmanitějším způsobem. Pyramida působí dehydratačně, antibakteriálně a zvyšuje energetickou bilanci vložených potravin. Pyramida může dokonce brousit žiletky, viz patent z roku 1949, č. 91304, Ing karel Drbal.

Úvod převzat ze článku zde… zdroj: http://zivotni-energie.cz/pyramidy-transformace-kosmicke-energie.html

Nebo si jen do vyhledávače dejte – Pyramidy a jejich léčivá síla a najdete mnoho dalších zajímavých článků…

Máme u nás v osadě dvě menší pyramidy určené pro naši potřebu na meditace a léčení pro jednu osobu.

 

V případě zájmu vám můžeme pyramidu půjčit na celou dobu pobytu…

Pyramidu jednoduchou skládací dřevěnou nebo i větší stavbu jsme schopni vyrobit nebo postavit u vás…

  1. Rákosová pyramidav lese u Hobitího meditačního ústraní – v této pyramidě je tma. Konstrukce je dřevěná a pokrytí je rákosovou (trstinovou) střechou. Na zemi je zaizolovaná hliněná podlaha, rozměry jsou 2,4×2,4 m.
  2. Orgonitová pyramida krytá plátnem jako stan – v této pyramidě je světlo. Skládá se z hlavní pyramidy odlévané z pryskyřice se vsazenými krystaly a kameny a 4mi rohy do kterých se jen zasouvají měděné nebo dřevěné tyče daných rozměrů, rozměry jsou 2×2 m.  Nyní máme 2 Pyramidy i případně k prodeji nebo zapůjčit do domku nebo případně na Hříbek na střechu.

 

 

 

 

 

 

  1.  Skládací dřevěnou pyramidu je možné si po dohodě zapůjčit na celý týden při „Pobytu ve tmě“…